Najam
Posebna ponuda
Šifra oglasa: N-4000
Grad Zagreb
Črnomerec
Črnomerec
Ilica
120.00 m2
7.500,00 kn
Opširnije
1000 €
Šifra oglasa: N-1826
Grad Zagreb
Podsljeme
Šestine
Šestinski Kraljevec
130.00 m2
6.750,00 kn
Opširnije
900 €