Najam
Posebna ponuda
Šifra oglasa: N-4000
Grad Zagreb
Črnomerec
Črnomerec
Ilica
120.00 m2
7.500,00 kn
Opširnije
1000 €
Šifra oglasa: N-4092
Grad Zagreb
Podsljeme
Gračani
gračanska cesta
336.00 m2
4.500,00 kn
Opširnije
600 €
Šifra oglasa: N-4106
Grad Zagreb
Maksimir
Donji Bukovec
0
160.00 m2
3.750,00 kn
Opširnije
500 €
Šifra oglasa: N-4095
Grad Zagreb
Podsljeme
Mlinovi
graščica
140.00 m2
5.625,00 kn
Opširnije
750 €
Šifra oglasa: N-3688
Grad Zagreb
Podsljeme
Gračani
Gračanska cesta
98.00 m2
4.125,00 kn
Opširnije
550 €
- 1 - 234...23